Learn Thanks table

Language Thank You
Lingít / Tlingit Gunalchéesh / Gunalchéesh hó.hó / Atlein gunalchéesh
St. Lawrence Island Yupik / Siberian Yupik Igamsiqanaghhaalek!
Unangax̂ Qaĝaasakung!
Sugcestun / Sugpiaq/Alutiiq Quyanaasinaq!
Yup’ik & Cup’ik Quyana cakneq!
Iñupiatun / Iñupiaq Quyanaqpak / Ariga taikuu!
Dena’ina Chin'an!
Deg Xinag / Deg Hitan  Dogidinh!
Denaakk’e / Koyukon Enaa baasee'!
Gwich’in & Hän Hai’ / Mahsi' choo'!
Tabesna / Tanana Maasee!
Denak’i / Upper Kuskokwim Mosiy' / Tsen'anh!
Benhti Kenaga’ / Upper Tanana Tsen'ii!
Ahtna Tsin'aen!
Dihthaad Xt'een lin Aandeg' / Tanacross Tsin'ęę!
Holikachu Xasagidaghisdhoot!
Eyak 'Awa'ahdah!
Xaad Kil/Haida Háw'aa!
Sm’algyax̣ / Ts’msyen T'oyaxsut 'nüün / Nt’oyaxsn